Διδακτορική διατριβή Αλέξανδρου Χατηδούρου

Διερεύνηση κριτηρίων επιλογής και χαρακτηριστικών λειτουργίας εναλλακτικών συλλογικών μέσων μετακίνησης

Συγγραφέας

 

Χατζηδούρος, Αλέξανδρος Κίμων
 

Ημερομηνία

 

2005
 

Ίδρυμα

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
 

Εξεταστική επιτροπή

 

Βλαστός Αθανάσιος
Σαρηγιάννης Γεώργιος
Σιόλας Άγγελος
Σταθόπουλος Αντώνιος
Ταξιλτάρης Χρήστος
Τσαμπούλας Δημήτριος
Κονταράτος Μάριος
 

Επιστημονικό πεδίο

 

Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού