η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής κάλεσε τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε τακτική συνεδρίαση.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν τα Θεσμικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες στην υλοποίηση στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις ελληνικές πόλεις.

Ομιλητές από τη Μονάδα Βιώσιμη Κινητικότητας ΕΜΠ:

Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος

Δρ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος Διδάκτωρ ΕΜΠ

Μαρία Σίτη, Υ.Δ. ΕΜΠ, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός- Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν με ειδικές παρουσιάσεις από το Δίκτυο CIVINET CY-EL ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος) και από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης ο Στέλιος Μικράκης (Πολιτικός Μηχανικός- Σύμβουλος Δημάρχου Ηρακλείου).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.