Γιάννης Μαρακάκης
Profiles

Γιάννης Μαρακάκης

Είναι Αγρονόμος και Toπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20-ετή εμπειρία στον συντονισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο έργων που αναφέρονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ψηφιοποίηση, Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία όπως επίσης και μελετών κτηματογραφήσεων, τοπογραφικών καθώς και συγκοινωνιακών μελετών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών» από το University...

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Profiles

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Αποφοίτησε το Νοέμβριο του 2000 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ με θέμα την ένταξη των πολιτών στον βιώσιμο κυκλοφοριακό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το ΙΚΥ την οποία ολοκλήρωσε το 2009. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου...

  • 1
  • 2