Γιώργος Κουμπαράκης

Αποφοίτησε από το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ,  πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο « Περιβάλλον και Ανάπτυξη », της σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ  και από το 2015 είναι Υποψ. Δρ. στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζει στους χωρικούς και πολεοδομικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν στις σύγχρονες πόλεις – λιμάνια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες.  Παράλληλα αναδεικνύει  τις μεταξύ τους συνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μέσα ένα σε διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δύνανται να συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού περιβάλλοντος με πολλαπλά οφέλη για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα  αρμοδιότητας του έχει παρακολουθήσει ως συμμετέχων, και ως παρατηρητής μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και συμποσίων. Έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με πολεοδομικά και αναπτυξιακά έργα. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας που πραγματεύονται την εφαρμογή καλών παραδειγμάτων και πρακτικών (Γαλάζια Ανάπτυξη) καθώς επίσης και την κατάρτιση σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης σε επίπεδο.Η ερευνητική του δραστηριότητα τα τελευταίο χρόνια επικεντρώνεται σε επιπλέον  ζητήματα συνδυασμένων καινοτόμων εφαρμογών, αναφορικά με την ανάπτυξη συνεργειών οι οποίες δύνανται να δημιουργήσουν ελεύθερες ζώνες ως μέσο που, με τη μείωση της φορολογίας και με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν την υφεσιακή δίνη που πλήττει τις λιμενικές και νησιωτικές περιοχές, δημιουργώντας έτσι πρόσφορες συνθήκες για οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.

Έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικού Φορέα του Δημοσίου με περιοχή ευθύνης τον εκσυγχρονισμό την εξυγίανση του φορέα έχει αποκτήσει εμπειρία στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση.

Κατά τα τελευταία χρόνια είναι ερευνητής στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του  ΕΜΠ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.