Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ

Αποφοίτησε το Νοέμβριο του 2000 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ με θέμα την ένταξη των πολιτών στον βιώσιμο κυκλοφοριακό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το ΙΚΥ την οποία ολοκλήρωσε το 2009.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Μεταφορών, του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, της Περιφέρειας της Αθήνας, του δήμου Νέας Σμύρνης και του δήμου Ρεθύμνου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Βλαστό και θέμα την ένταξη του ποδηλάτου στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και την ενιαία αντιμετώπιση πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίου με παρουσίαση μελετών για το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις και οδηγίες εκπόνησης σχετικών μελετών.

Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά τα θέματα που πραγματεύτηκε στη διδακτορική του διατριβή και στα ερευνητικά προγράμματα.

Συμμετέχει στο διδακτικό έργο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό.

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, συγκοινωνιακών και πολεοδομικών μελετών σε όλη την Ελλάδα είτε ως ανάδοχος είτε ως συνεργάτης τεχνικών γραφείων.

Δραστηριοποιείται σε εθελοντικές δράσεις σε τοπικό, μητροπολιτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει δώσει διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης σε επιστημονικές ημερίδες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.