Άνθρωποι

Home / Άνθρωποι
Θάνος Βλαστός

Θάνος Βλαστός

Καθηγητής ΕΜΠ
Thanos Vlastos is Professor of Urban & Transport Planning at National Technical University of Athens (NTUA), School of Surveying Enginnering, Department of Geography and Regional Planning. He also teaches at School of Architecture, NTUA and the Hellenic Open University. He is Architect (NTUA, 1977) and Civil Engineer (Ecole Speciale des Travaux Publics, 1979) with post-graduate...
Ευθύμιος Μπακογιάννης

Ευθύμιος Μπακογιάννης

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού με έμφαση στις πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας. Είναι Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με 15 χρόνια  εμπειρίας στο συντονισμό και στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών,  την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες Σχεδιασμού...
Μαρία Σίτη

Μαρία Σίτη

MSc Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος
Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό τίτλο στον Πολεοδομικό σχεδιασμό, πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας. Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με την αστική κινητικότητα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες χρηματοδοτούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαική Ένωση και Εθνικούς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει άρθρα...
Αυγή Βάσση

Αυγή Βάσση

MSc Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος
Είναι Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Master στην Πολεοδομία (Ε.Μ.Π.) και έχει 10 χρόνια εμπειρίας Μηχανικού. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακά Έργα) και 16 (Τοπογραφικές μελέτες). Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με αστική κινητικότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 ερευνητικά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και...
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ
Αποφοίτησε το Νοέμβριο του 2000 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ με θέμα την ένταξη των πολιτών στον βιώσιμο κυκλοφοριακό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το ΙΚΥ την οποία ολοκλήρωσε το 2009. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου...
Γιάννης Μαρακάκης

Γιάννης Μαρακάκης

MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Είναι Αγρονόμος και Toπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20-ετή εμπειρία στον συντονισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο έργων που αναφέρονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ψηφιοποίηση, Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία όπως επίσης και μελετών κτηματογραφήσεων, τοπογραφικών καθώς και συγκοινωνιακών μελετών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών» από το University...
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) E-mail: kyriakidisharry@gmail.com Ιστότοποι: https://www.smu.gr/profile/charalampos-kyriakidis/ https://www.researchgate.net/profile/Charalampos-Kyriakidis Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ από τον Οκτώβριο 2010. Κατά το διάστημα 2010-2011, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London, σε ζητήματα αστικής αναζωογόνησης (M.Sc. in Urban Regeneration) και από το 2013 είναι...
Είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ, με 5 χρόνια εμπειρίας Μηχανικού, κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 2 (Πολεοδομικές Ρυμοτομικές Μελέτες) και 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες). Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με την αστική κινητικότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά προγράμματα και σε 15 μελέτες, χρηματοδοτούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2007), κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο ΔΜΠΣ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του χώρου. Κατεύθυνση: Πολεοδομία – Χωροταξία» της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (2010) καθώς επίσης και Υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Διαθέτει 7 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Μηχανικός,...
Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό τίτλο στη Γεωπληροφορική. Έχει 5 χρόνια εμπειρία ως Μηχανικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και ερευνητής. Έχει συμμετάσχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα για την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Λουτρακίου, ενώ έχει συγγράψει και παρουσιάσει άρθρα  σε επιστημονικά συνέδρια που αφορούν ζητήματα Γεωγραφικών...
Αποφοίτησε από το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ,  πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο « Περιβάλλον και Ανάπτυξη », της σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ  και από το 2015 είναι Υποψ. Δρ. στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζει στους χωρικούς και πολεοδομικούς μετασχηματισμούς...
Είναι Υπ. Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με αρκετά χρόνια  εμπειρίας στο συντονισμό και κυρίως στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, ως μελετητής Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Έχει εκπονήσει ως Μελετητής αρκετές Μελέτες Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού – ενώ σε πολυάριθμες άλλες ήταν μέλος της Μελετητικής Ομάδας. Έχει επίσης μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Η...
Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έκανε τη διπλωματική εργασία του στον τομέα του πολεοδομικού Σχεδιασμού με τίτλο «Πρότυπος πολεοδομικός σχεδιασμός στην περιοχή «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας». Με περισσότερα από 10 χρόνιας εμπειρίας σε Τοπογραφικές εργασίες ιδιωτικών έργων, μελέτες οδοποιίας, μελέτες κτηματογραφήσεων καθώς και σε εργασίες εργοταξίων. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’...
Είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π με μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολεοδομία-Χωροταξία (Ε.Μ.Π). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 10 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζουν στη βιώσιμη κινητικότητα, στη γεωγραφία των μεταφορών, στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και...
Είναι υποψήφιος διδάκτορας στον Ανασχεδιασμό Διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Data Protection Officer / Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας Προγραμματισμού. Έχει δημοσιεύσει ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τα ανοικτά δεδομένα και τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι αξιολογητής στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ( CEDEM) στην Αυστρία.